Shopping Cart

Polityka prywatno艣ci

Polityka prywatno艣ci

Polityka prywatno艣ci (wersja skr贸cona)

Poni偶ej omawiamy najwa偶niejsze informacje, w jaki spos贸b Luna World Katarzyna Bia艂ecka przetwarza Dane Osobowe:

 • Kim jeste艣my

Jeste艣my Luna World Katarzyna Bia艂ecka z siedzib膮 w Lublinie NIP: 7123203365 Przetwarzamy Dane Osobowe naszych Klient贸w oraz U偶ytkownik贸w naszego sklepu jako ich administrator.

 • Jak przetwarzamy dane

Jako administrator b臋dziemy przetwarza膰 Twoje Dane, mi臋dzy innymi po to, aby umo偶liwi膰 Ci za艂o偶enie konta i dokonanie zakupu oferowanych przez nas produkt贸w.

 • Dlaczego przetwarzamy dane

Przetwarzamy Dane, aby wykona膰 umow臋, kt贸r膮 zawieramy z Tob膮 w momencie akceptacji regulaminu oraz dokonanego przez Ciebie zakupu w sklepie internetowym. Inn膮 podstaw膮 jest uzasadniony interes Administratora polegaj膮cy na udzieleniu odpowiedzi na pytania, kt贸re nam zadajesz.

 • Komu udost臋pniamy dane

Udost臋pniamy Twoje Dane jedynie podmiotom trzecim, kt贸re udzielaj膮 nam pomocy lub wsparcia w charakterze podmiot贸w przetwarzaj膮cych lub osobnych administrator贸w, tj. firma hostingowa, czy firma kurierska.

 • Twoje prawa

Masz prawo do dost臋pu, poprawiania lub usuwania swoich Danych Osobowych oraz z艂o偶enia do organu nadzorczego skargi zwi膮zanej z ich przetwarzaniem. W niekt贸rych przypadkach masz r贸wnie偶 inne prawa, na przyk艂ad do wycofania zgody, sprzeciwienia si臋 u偶yciu Twoich Danych lub do ich przenoszenia, jak wyja艣niono szczeg贸艂owo poni偶ej.

Zach臋camy do zapoznania si臋 z wersj膮 rozszerzon膮 Polityki Prywatno艣ci opisan膮 poni偶ej, aby dok艂adnie zrozumie膰 spos贸b, w jaki b臋dziemy przetwarza膰 Dane Osobowe i jak mo偶esz realizowa膰 swoje prawa z tym zwi膮zane.

Polityka prywatno艣ci (wersja rozszerzona)

Poni偶szy dokument okre艣la najwa偶niejsze zasady przetwarzania danych, ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plik贸w cookies i innych technologii 艣ledz膮cych w zwi膮zku z korzystaniem ze sklepu.

Korzystanie oznacza akceptacj臋 wszystkich zasad stosowanych przez Luna World Katarzyna Bia艂ecka Zapoznaj si臋 z ich tre艣ci膮 zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych us艂ug.

I. Definicje

 

 1. Administrator 鈥 oznacza podmiot przetwarzaj膮cy dane osobowe, kt贸r膮 jest Luna World Katarzyna Bia艂ecka
 2. Cookies 鈥 oznacza dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urz膮dzeniach za po艣rednictwem, kt贸rych U偶ytkownik korzysta ze Sklepu.
 3. Cookies Administratora 鈥 oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, zwi膮zane ze 艣wiadczeniem us艂ug drog膮 elektroniczn膮 przez Administratora za po艣rednictwem Sklepu.
 4. Cookies Zewn臋trzne 鈥 oznacza Cookies zamieszczane przez partner贸w Administratora, za po艣rednictwem Sklepu.
 5. Klient 鈥 Osoba dokonuj膮ca zakup w Sklepie niezale偶nie od formy prawnej takiej dzia艂alno艣ci.
 6. Polityka 鈥 niniejsza Polityka Prywatno艣ci.
 7. Produkt 鈥 towar oferowany w sklepie internetowym.
 8. Sklep 鈥 sklep online znajduj膮cy si臋 pod adresem: luna-sklep.com
 9. U偶ytkownik 鈥 osoba korzystaj膮ca ze strony internetowej.

II. Zasady przetwarzania danych osobowych

 

1.     Dane s膮 przetwarzane do cel贸w zwi膮zanych z opisanymi poni偶ej powi膮zaniami mi臋dzy nami a Klientami lub U偶ytkownikami.

 • Administrator przetwarza dane osobowe:
 • Dla cel贸w analitycznych. W celu prowadzenia statystyk korzystania ze Sklepu, ulepszania i u艂atwiania korzystania oraz zapewniania bezpiecze艅stwa informatycznego.
 • Dla cel贸w realizacji umowy. W celu przyj臋cia zam贸wienia, przygotowania produktu do wysy艂ki, dor臋czenia go Klientowi oraz je艣li jest to konieczne, w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszcze艅 oraz obrony przed roszczeniami w post臋powaniach przed s膮dami i innymi organami pa艅stwowymi.
 • Dla cel贸w udzielenia odpowiedzi. W celu obs艂ugi Twoich zapyta艅, wniosk贸w i ewentualnych skarg.
 • Dla prowadzenia Konta.  W celu umo偶liwienia za艂o偶enia Konta oraz uwierzytelniania Klienta w Sklepie.

3.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb臋dne do przetwarzania danych Klienta oraz U偶ytkownika w celu odpowiedzi na zapytanie, zainicjowane przez niego oraz 艣wiadczenia us艂ug oferowanych przez Administratora.

 

 

III. Spos贸b przetwarzania danych

 

 1. Administrator zapewnia kontrol臋 nad rodzajem i zakresem przetwarzania danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a tak偶e osobami upowa偶nionymi do ich przetwarzania.
 2. Administrator przechowuje dane osobowe jedynie tak d艂ugo, jak jest to niezb臋dne dla realizacji celu, dla kt贸rego dane osobowe zosta艂y zgromadzone, chyba, 偶e co innego wynika z obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.
 3. U偶ytkownik ma prawo do:
 4. 偶膮dania dost臋pu do swoich danych, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 6. przenoszenia danych, cofni臋cia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, je偶eli przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie zgody,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 8. Administrator o艣wiadcza, 偶e:
 9. przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem,
 10. zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem cel贸w i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 11. przechowuje dane osobowe w postaci umo偶liwiaj膮cej identyfikacj臋 os贸b, kt贸rych dotycz膮, nie d艂u偶ej ni偶 jest to niezb臋dne do osi膮gni臋cia celu przetwarzania.
 12. Dost臋p do danych osobowych posiada Administrator, pisemnie upowa偶nieni pracownicy, wsp贸艂pracownicy oraz 艣wiadcz膮cy us艂ugi na jego rzecz. Dost臋p do danych osobowych przez wy偶ej wymienione osoby odbywa si臋 wy艂膮cznie w celu i zakresie okre艣lonym przez Administratora.
 13. Administrator prowadzi ewidencj臋 os贸b upowa偶nionych do ich przetwarzania. Osoby, kt贸re zosta艂y upowa偶nione do przetwarzania danych, s膮 zobowi膮zane do zachowania w 艣cis艂ej tajemnicy danych osobowych oraz sposob贸w ich zabezpieczenia.
 14. Administrator oraz osoby upowa偶nione do przetwarzania danych osobowych stosuj膮 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych przez siebie danych.

IV. Udost臋pnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator nie udost臋pnia, nie sprzedaje, ani nie ujawnia w jakikolwiek inny spos贸b zbieranych danych osobowych dotycz膮cych U偶ytkownik贸w, z wyj膮tkiem sytuacji opisanych w Polityce lub, gdy wynika to z powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.
 2. Administrator mo偶e powierzy膰 przetwarzanie danych osobowych dostawcom us艂ug dzia艂aj膮cym w jego imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawc贸w us艂ug zgodnego z przepisami prawa stopnia prywatno艣ci i bezpiecze艅stwa danych osobowych
 3. Administrator powierzy艂 przetwarzanie danych osobowych dostawcom us艂ug, tj. firmie hostingowej w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,  biurze ksi臋gowemu w celu prowadzenia dokumentacji ksi臋gowej oraz firmie kurierskiej celem realizacji us艂ugi logistycznej.

 

IV. Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mog膮 by膰 odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika, a nast臋pnie uzyskuje dost臋p do informacji w nich zawartych w celach:
 3. tworzenia statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki spos贸b U偶ytkownicy korzystaj膮 ze stron internetowych, co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci;
 4. marketingowych (remarketing)
 5. okre艣lania profilu U偶ytkownika w celu wy艣wietlania mu dopasowanych materia艂贸w w sieciach reklamowych, w szczeg贸lno艣ci sieci Google,
 6. zapewnienia prawid艂owego dzia艂ania Sklepu.
 7. Istnieje mo偶liwo艣膰 takiej konfiguracji przegl膮darki internetowej przez U偶ytkownika, kt贸ra uniemo偶liwia przechowywanie plik贸w cookies na urz膮dzeniu ko艅cowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez U偶ytkownika mo偶e by膰 utrudnione.
 8. Pliki cookies mog膮 by膰 przez U偶ytkownika usuni臋te po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przegl膮darki internetowej, programy s艂u偶膮ce w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narz臋dzi dost臋pnych w ramach systemu operacyjnego, z kt贸rego korzysta U偶ytkownik.
 9. Pod tymi linkami zamieszczone s膮 informacje o sposobach usuni臋cia cookies w najpopularniejszych przegl膮darkach internetowych:
 10. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 11. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
 12. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 13. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 14. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

V. Inne technologie

Administrator stosuje nast臋puj膮ce technologie 艣ledz膮ce dzia艂ania podejmowane przez U偶ytkownika w ramach Strony, tj.

 1. kod 艣ledzenia Google Analitycs 鈥 w celu analizy statystyk Sklepu
 2. piksel konwersji Facebooka 鈥 w celu zarz膮dzania reklamami na Facebooku i prowadzenia dzia艂a艅 remarketingowych.

VI. Logi serwera

 1. Korzystanie ze Sklepu wi膮偶e si臋 z przesy艂aniem zapyta艅 do serwera, na kt贸rym przechowywany jest Sklep.
 2. Ka偶de zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmuj膮 m.in. adres IP U偶ytkownika, dat臋 i czas serwera, informacje o przegl膮darce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta U偶ytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane s膮 na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie s膮 kojarzone z konkretnymi osobami korzystaj膮cymi ze Sklepu i nie s膮 wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji U偶ytkownika.
 5. Logi serwera stanowi膮 wy艂膮cznie materia艂 pomocniczy s艂u偶膮cy do administrowania, a ich zawarto艣膰 nie jest ujawniana nikomu poza osobami upowa偶nionymi do administrowania serwerem.

W przypadku pyta艅 i opinii dotycz膮cych Polityki prosimy o ich przesy艂anie na adres e-mail: kontakt@szooping.pl

un